Kaj je magnetna obdelava vode?

Magnetna obdelava vode NI mehčanje vode. Trdota voda po  prehodu skozi magnetno polja ostane enaka, vodi se njena kemijska sestava ne spremeni. Po zagotovilih proizvajalcev, ki pogosto ne postrežejo z konkretnimi rezultati, naj bi ob prehodu vode preko magneta prišlo do  fizikalne spremembe v mineralih, raztopljenih  vodi.

 

Magnetni vpliv na izločanje vodnega kamna

Glede magnetnega vpliva na trdoto vode je na internetu dostopnih veliko informacij, ki pa so pogosto kontradiktorne, z nasprotnimi zaključki.

Kljub nekaj desetletni rabi ostaja učinkovitost naprav, ki izkoriščajo magnetno polje negotova, zaradi nepopolnega razumevanja kako magnetno polje deluje na vodni disperzni sistem. Po do sedaj znanih raziskavah, je opaziti manjši učinek preprečevanja oblog, ki je  je verjetno rezultat spremenjene kristalizacije komponent, ki tvorijo obloge vodnega kamna.

Najpogostejša sestavina oblog vodnega kamna je kalcijev karbonat, ki večinoma iz vode izpade v obliki trde polimorfne oblike kalcita. Od prehodu vode preko magnetnega polja,  naj bi prišlo do spremembe v strukturi raztopljenih mineralov, ki bi naj bi  nato izpadli v argonitni obliki, ki daje mehkejše obloge. Argonit se  oprime  kovinske površine vodovodnih instalacij v manjši meri  kot kalcit in se v večji meri spira s tokom vode.

 

Primerjava tehnoloških procesov mehčanje vode  vs. magnetna obdelava vode

Pri kemijskem mehčanju se iz vode odstrani natrijeve in kalcijeve ione ter se zamenja z natrijevimi , ki NE tvorijo oblog vodnega kamna, kar podaljša življenjsko dobo naprav, ter prihrani energijo. Občutno se zmanjša poraba  pralnih sredstev, občutek vode je mehkejši.

Pri uporabi magneta pride do delnega izločanja oblog vodnega kamna (v literaturi je  zaslediti različne podatke, tudi le do 20 % nižja vsebnost oblog glede na trdo vodo(1)) , poraba pralnih sredstev ostane na enakem nivoju, voda na otip nima mehkobe. Narejenih je bilo več študij, kjer ugotovljeno da je učinek magnetnega polja na tvorbo oblog vodnega majhen oz. ga ni zaznati. (2, 3).

Ob meritvi trdote vode (vsebnost Ca in Mg hidrogenkarbonatov) v vodi, pred magnetom in po prehodu preko magnetnega polja ni bilo moč zaznati nobene razlike oz. vrednost trdote vode se ne spremeni zaradi magnetnega vpliva.

V literaturi je  opisano še več spremenljivk, ki vplivajo na učinkovitost delovanje magneta; od tipa kovinskih cevi do grobosti le teh, problematike magnetno pospešenim oksidacijskih (korozijskih) procesov komponent, ki vsebujejo železo itd… (1, 3). Potrebno je še omeniti da je efekt magnetnega polja začasen in po določenem času izveni (problematika stoječih vod).

 

Viri:

1.) Raziskava vpliva naprave za magnetno obdelavo vode na izločanje vodnega kamna v industrijskem stroju za pomivanje steklenic z uporabo vrstične elektronske mikroskopije; Strojni vestnik 50 (2004)11

2.) Test of a Magnetic Device for the Amelioration of Scale Formation at Treatment Faality D P, W. Krauter, J. E. Harrar, S. P. Orlofl, and S. M. Bahowick;  Lawrence Livermore National Laboratory; 1996

3.) Water Anti-scale Magnetic Treatment – Magnets By HSMAG (hsmagnets.com)